Contacti'ns ara: +34 972 50 44 43 / infocazorla@telefonica.net

Queiron 10-7-9

Etiq.Queiron foliar  fran

Queiron 10-7-9

Riqueses garantides : 

  • Nitrògen total (N) urèic...............................10% p/p
  • Anhídrid fosfòric (P2O5)..............................7% p/p (soluble en aigua)
  • Òxid de potassi (K2O)...............................9% p/p (soluble en aigua) 
  • Bor (B)................................................0.02% p/p 
  • Coure (Cu)..........................................0.05% p/p
  • Ferro (Fe)............................................0.05% p/p
  • Manganès (Mn)....................................0.05% p/p
  • Molibdè (Mo)....................................0.0025% p/p
  • Zinc (Zn).............................................0.05% p/p

PROAN L és un adob recomenat en hortícoles, fruiters, cítrics, vinya, cereals, etc. especialment quan es fa necessari el seu creixement. És assimilat per les plantes a travès de la saba, reforçant-la. Es pot barrejar amb la majoria d'insecticides i fongicides, millorant la producció i qualitat. 

S'aplica de 300 cc a 600 cc /HL en polvorització foliar 

Nuestra página web utiliza Cookies para mejorar su experiencia de usuario. Puede obtener más información sobre las Cookies leyendo nuesta Política de Cookies