La foto no correspón al producte per Espanya.
Nº Registre: 19159
Composition: Bacillus Thuringiensis Kurstaki 32%