La foto no correspón al producte per Espanya.
Nº Registre: 24042
Composició: Alcohols terpenics 66,5%