Les varietats més usuals són :

– PÈSOL ENDURO
– PÈSOL MITHIC
– PÈSOL HARDY