El Phleum Pratense és una gramínea de gran valor farratger indicat per a la formació de pastures de llarga durada, barrejades amb d’altres llavors. És una herba alta i rústica de bona producció de fulles saboroses per al bestiar, molt recomanable per a les barreges farratgeres per a la sega i també per a la pastura. S’adapta facilment als climes freds, humits i freds però és sensible a la sequera. Entre d’altres varietats, destaquem la varietat Climax, de cicle tardà i de bona producció hivernal. De excel·lent qualitat per l’aliment, s’utilitza tant en cultius de sega com de pastura.