La foto no correspón al producte per Espanya.
Nº Registre: 22839
Composició: Spinosad 480 g/l