El trèvol, especialment en la seva variant violeta, es una de les lleguminoses més sembrada, per les seves propietats de producció i qualitat de farratgera per a l’ensitjament. S’adapta als terrenys compactes, preferentment en sòls calcàris. No li agrada la humitat constant però tampoc suporta bé les sequeres prolongades ; ideal per a climes poc severs. Se sembra a la primavera i a la tardor, tenint una durada de tres a cinc anys.