Solució de biocontrol que estimula les defenses naturals de les plantes.

Composició: Cos-oga 12,5 g/l

Està aprovat per a cultius d’hortalisses i vinya.